|   EN

14 czerwca 2017 roku w Auli im. Prof. Stanisława Kirkora przy ul. F. Chopina 52, w budynku numer 5, odbyło się absolutorium będące zwieńczeniem projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”, podczas którego przemówienie wygłosiła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

 

W uroczystości uczestniczyli: Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Renata Pliżga, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju - dr Arkadiusz Wołoszyn, Prorektor ds. Studenckich - dr Przemysław Słowiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego – dr Dorota Skrocka, Dziekan Wydziału Technicznego –dr Andrzej Kuciński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim – Pani Dorota Sidorowicz, pracownicy naukowo - dydaktyczni Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Moderatorem całej uroczystości był Dyrektor Biblioteki im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża - Sławomir Jach.

Mali Absolwenci ubrani w birety, odebrali dyplomy ukończenia Akademii, a także upominki z rąk Prorektora ds. Studenckich – Przemysława Słowińskiego i Dyrektora Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” – Marty Wawrzyniak. Następnie odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających odbycie dodatkowej działalności praktycznej studentom drugiego roku kierunku pedagogika Akademii im. Jakuba z Paradyża, którzy przez cały okres trwania projektu towarzyszyli dzieciom, będąc asystentami Małych Naukowców. Certyfikaty wręczone zostały przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską.

Gratulację Małym Absolwentom złożyła Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Renata Pliżga, która jednocześnie wręczyła list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego. Na koniec głos zabrała Magdalena Lewandowska, studentka drugiego roku pedagogiki, która w imieniu studentów będących asystentami dzieci, podzieliła się doświadczeniami i przeżyciami z odbytych zajęć podczas projektu.

Absolutorium zakończyło się wspólnym odśpiewaniem „Gaudeamus Igittur”. Po opuszczeniu Auli przez orszak rektorski, Mali Absolwenci wraz ze swoimi rodzicami, nauczycielami i asystentami wykonywali pamiątkowe zdjęcia, a w tle usłyszeć można było piosenkę „Wakacje”.

Back to top