|   EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY 

rok akademicki 2019/2020

 

 

 

Uwaga Studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku studiów II stopnia (r. 2019/2020)


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/0101/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym. Przed procedurą antyplagiatową praca zostanie przekazana do komisji weryfikującej prace pod kątem zgodności z wydziałowymi standardami pisania pracy dyplomowej. Zatwierdzone przez promotora prace dyplomowe (podpisane na stronie tytułowej) należy złożyć do dnia 31.05.2020 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przy ul. Teatralnej 25, pokój 121, od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.

 

Pobierz plik (06-19 ZR praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.pdf) 06-19 ZR praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 1 - strona tytulowa.pdf) 06-19 ZR zalacznik nr 1 - strona tytulowa.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 2 - instrukcja przygotowania pracy w wersji elektronicznej.pdf) 06-19 ZR zalacznik nr 2 - instrukcja przygotowania pracy w wersji elektronicznej

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 3 - oswiadczenie studenta o samodzielnosci pracy.doc) 06-19 ZR zalacznik nr 3 - oswiadczenie studenta o samodzielnosci pracy.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta - udzielenie licencji.doc) 06-19 ZR zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta - udzielenie licencji.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf) 06-19 ZR zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf

Pobierz plik (kody studiów POL-on WH.docx) kody studiów POL-on W

 

 

 

Uwaga Studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku studiów II stopnia
(r. 2019/2020)


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/0101/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym. Przed procedurą antyplagiatową praca zostanie przekazana do komisji weryfikującej prace pod kątem zgodności z wydziałowymi standardami pisania pracy dyplomowej. Zatwierdzone przez promotora prace dyplomowe (podpisane na stronie tytułowej) należy złożyć do dnia 31.05.2020 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przy ul. Teatralnej 25, pokój 121, od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.00.

 

 

Wykaz promotorów  do wyboru w r.a. 2019/2020

 

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Maria Maczel

 

 Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

- prof. AJP dr hab. Jonna Rychter

 

Filologia angielski - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czerwińska

 

Filologia angielska - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia germańska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Filologia germańska  - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Rafał Piechocki

 

Filologia germańska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Wojciech Kuska

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Beata Orłowska

- prof.  dr hab. Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP. dr hab. Marcin Wasilewski

- dr Bogumiła Walak

 

Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Mariusz Ciszek

- prof. dr hab.  Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

Back to top