|   EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW

System ECTS, European Credit Transfer System, powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.
System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, pozwala także na przeniesienie tych wyników między uczelniami. Dzięki temu można w prosty i przejrzysty sposób określić zasady odbywania studiów za granicą, pełnego uznawania studiów oraz wymagania konieczne do ich zaliczenia.
Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania.
Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

 

FILOLOGIA I stopnia

- język angielski, język angielski od podstaw:

JA st. 2019.pdf

JA nst. 2019.pdf

JAP st. 2019.pdf

JAP nst. 2019.pdf

 

Karty przedmiotów:

JA 2019-2022-2.pdf 

JAP 2019-2022.pdf 

Filologia - język angielski - ns - plany studiów

Filologia - język angielski - s - plany studiów

 

- język niemiecki, język niemieki od podstaw:

 JN st. 2019.pdf

 JN nst. 2019.pdf

 JNP st. 2019.pdf

JNP nst. 2019.pdf

 

karty przedmiotów filologia.pdf

 

FILOLOGIA  II stopnia

- język angielski

 FA II stopnia 2019.pdf

 karty przedmiotu filologia II stopnia angielska.pdf

 

- język niemiecki

 FN naucz. II stopnia 2019.pdf

 FN trans. II stopnia 2019.pdf

 karty przedmiotu filologia II stopnia język niemiecki 2019:2020.pdf

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA i SPOŁECZNA

plan studiów KMiS I 2018-21 st.pdf

sylabusy KMiS 2018-21.pdf

sylabusy KMiS 2019.pdf

KMiS dziennikarstwo 2019.pdf

KMiS nowe media 2019.pdf

 

 

 FILOLOGIA  POLSKA

plan studiów FP I 2017-20 st.pdf

plan studiów FP I 2018-21 st.pdf

FP stacjonarne I stopnia 2019.pdf

 

sylabusy FP I 2017-20 st.pdf 

sylabusy FP I 2018-2021.pdf

 

FILOLOGIA POLSKA II STOPNIA

plan studiów FP II 2017-19 st.pdf

plan studiów FP II 2018-20 st.pdf

FP stacjonarne II stopnia 2019.pdf

 

 sylabusy FP II 2018-2020.pdf

 

PEDAGOGIKA I stopnia

 plan studiów P I 2018-2021 st.pdf

 plan studiów P I 2018-2021 nst.pdf

 Pedagogika POW z AR - st. 2019.pdf

 Pedagogika POW z AR - nst. 2019.pdf

 Pedagogika POW z art. - st. 2019.pdf

 Pedagogika POW z art. - nst. 2019.pdf

 

Program studiów - pedagogika I stopnia 2016-2019.pdf

Program studiów pedagogika I stopnia 2017-2020.pdf

 

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów-pedagogika NST.pdf

 

 

PEDAGOGIKA  II STOPNIA

 plan studiów P II 2018-2019 st.pdf

 plan studiów P II 2018-2019 nst.pdf

 Pedagogika 2 st. logopedia szkolna - nst 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. logopedia szkolna - st. 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. terapia pedagogiczna - st. 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. terapia pedagogiczna - nst. 2019.pdf

 

 Program studiow II st. Pedagogika 2017-2018.pdf

 

 

PEDAGOGIKA 5-letnia

Pedagogika jednolita - st. 2019.pdf

Pedagogika jednolita - nst. 2019.pdf

karty przedmiotu pedagogika studia jednolite magisterskie 2019:2020.pdf

 

OFERTA EDUKACJYJNA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA I stopnia

w zakresie:

1. filologii angielskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologii angielskiej od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

3. filologii germańskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

4. filologii germańskiej od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA II stopnia

w zakresie

1. filologii angielskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologii germańskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA POLSKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową,

2. nauczycielska z logopedią,

3. nauczycielska z komunikacją medialną,

4. nauczycielska z językiem rosyjskim.

 

KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska,

2. komunikacja medialna,

3. kulturoznawcza.

 

KIERUNEK - KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. dziennikarstwo,

2. nowe media.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA I stopnia

w zakresie

1. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z asystentem rodziny,

2. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z arteterapią.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA II stopnia

w zakresie:

1. terapii pedagogicznej,

2. logopedii szkolnej.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

STUDIA jednolite magisterskie

 

  Opiekunowie grup studenckich 1 roku

   rocznik 2019/2020

 

Filologia angielska

dr Joanna Bobin

joanna.bobin@gmail.com

dyżur: czwartek godz. 13.15-14.00

bud. 3/ pokój 5

ul. Teatralna 25

 

Filologia germańska 

dr Joanna Dubiec-Stach

jdubiec1@wp.pl

dyżur: piątek godz. 12.30-13.15

bud. 3/ pokój 7

ul. Teatralna 25

 

Filologia polska

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: wtorek godz. 10.00-11.30

bud. 3/ pokój 3

ul. Teatralna 25

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Jowita Żurawska-Chaszczewska

leksem1@wp.pl 

dyżur: środa godz. 13.15-14.00

bud. 3/ pokój 4 

ul. Teatralna 25

 

Pedagogika

dr Dorota Skrocka

dorota.skrocka@gmail.com

dyżur: wtorek godz. 10.15-11.00

gabinet 107

ul. Teatralna 25

 

 

  

 

   

 

 

 

 

kierunek - filologia polska I i II stopnia

kierunek - komunikacja medialna i społeczna I stopnia

kierunek - pedagogika jednolite magisterskie

kierunek - pedagogika II stopnia 

 

kierunek – filologia I i II stopnia

w zakresie:  język niemiecki, język niemiecki od podstaw

w zakresie: język angielski, język angielski od podstaw

kierunek - pedagogika I stopnia

 

mgr Anna Bukowska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121,

tel. 095 721 60 82

abukowska@ajp.edu.pl

 

 

 Godziny urzędowania:

poniedziałek   - od 8.00 do 12.00

wtorek - od 8.00 do 12.00

środa   - od 8.00 do 12.00

 

czwartek - od 8.00 do 12.00

piątek- od 13.00 do 15.30

w czasie zjazdów:

piątek- od 13.00 do 17.00

sobota- od 9.00 do 15.00

 

Koordynator ds. działalności naukowej AJP

mgr Justyna Kopaniecka

ul. Teatralna 25; p.107

tel. 095 721 60 35

jkopaniecka@ajp.edu.pl 

wh@ajp.edu.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku: 9.00-14.00

 

 

 

Koordynator ds. administracji Wydziału Humanistycznego

mgr Agnieszka Dykas

tel. 95-7216-054

adykas@ajp.edu.pl

 

 

Dziekan Wydziału Humanistycznego
prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz
ul. Teatralna 25, p.107, tel. 95 721 60 35
e-mail: aniekrewicz@ajp.edu.pl

 

Prodziekan Wydziału Humanistycznego
dr Jolanta Gebreselassie
ul. Teatralna 25, p.107, tel. 95 721 60 35
e-mail: jgebreselassie@ajp.edu.pl

 

 
Kierownik Zakładu Języka Polskiego
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
ul. Teatralna 25, bud. 3, p. 3
e-mail: rektor@ajp.edu.pl
tel. / fax 95 721 60 22, tel. 95 721 60 23

 

Kierownik Zakładu Edukacji
dr Dorota Skrocka
ul. Teatralna 25, p. 107 tel. 95 721 60 38
e-mail: dskrocka@ajp.edu.plKierownik Zakładu Języka Angielskiego
dr Joanna Bobin
ul. Teatralna 25, bud.3, p.5
e-mail: joanna.bobin@gmail.com

 

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego
dr Joanna Dubiec-Stach
ul. Teatralna 25, bud.3, p.7
e-mail: jdubiec1@wp.pl

 

 

 

 

 

Back to top