|   EN

W ramach projekctu odbędą się bezpłatne zajęcia w okresie:

- 10.2018/01.2019- 2 gr;

- 03.2019/06.2019- 2 gr;

- 10.2019/01.2020- 2 gr;

- 03.2020/06.2020- 2 gr;

Szczegółowy regulamin rekrutacji:  Regulamin projektu Uniwersytet Młodego Odrywcy.pdf

W ramach jednego kursu odbędą się zajęcia dla grupy 20 uczniów, które obejmą 5 bloków tematycznych po 8 godzin każdy:

- "Zaczarowane laboratorium" - zagadnienia i wykonywanie eksperymentów z zakresu chemii (m. in. gazy, ciecze, zmysły), tak, aby w prosty sposób przedstawić ciekawe zagadnienia oraz zachęcić dzieci do aktywnego udziału w zajęciach praktycznych i rozbudzić ich ciekawość poznawczą;

- "Szalony naukowiec" - blok zajęć z fizyki, zakłada poznanie tematyki i realizację doświadczeń wspomagających umiejętności poznawcze z obszaru "Woda i inne ciecze";

- "Mały konstruktor - duże możliwości" - blok zajęć technicznych, w ramach których Uczestnicy Projektu będą budować roboty z klocków Lego Mainstrom,

- "Giganci tworzenia gier" - niekonwencjonalny moduł zajęć, który poprzez tworzenie prostych gier komputerowych oraz korzystanie z gier EBB będzie wspomagał kreatywne myślenie oraz naukę z obszaru matematyki, fizyki oraz chemii,

- "Programuję świat" - blok tematyczny obejmujący programowanie z wykorzystaniem środowiska edukacyjnego DoThings, które rozwija intuicję algorytmiczną dzieci, rozwija umiejętność krytycznego myślenia i pracy w grupie.

 W ramach realizacji Projektu założono też przeprowadzenie w szkołach wykładów "Bezpieczeństwo dziecka w sieci" dla 80 rodziców (8 grup po 10 osób, 4h na grupę), które służyć mają podnoszeniu kompetencji wychowawczych i społecznych

 

Zgłoszenie, wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie, prosimy dostarczać osobiście lub przesyłać na adres:

Wydział Techniczny - Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Akademia im. Jakuba z Paradyża

ul. Chopina 52

66-400 Gorzów Wielkopolski

Formularz zgłoszenia dziecka (1).doc

Formularz zgłoszenia grupy dzieci (1).doc

W związku z planowaną fotorelacją z zajęć edukacyjnych, która umieszczona zostanie na stronie internetowej Uczelni, do formularza zgłoszenia grupy dołączona zostaje zgoda na publikację wizerunku dziecka. Niniejszą zgodę, podpisaną przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka, prosimy o osobiste dostarczenie w terminie planowanych zajęć.

zgoda na publikację wizerunku dziecka (2).doc

 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń opracowany zostanie szczegółowy harmonogram realizacji zajęć, który otrzymają Dyrektorzy szkół. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń w formie elektronicznej.

 

 

Back to top