|   EN

Seminarium

„Migracje w cieniu pandemii – pandemia w cieniu migracji”

15.07.2020 r., godz. 18.00-20.000

platforma MS Teams:

Organizatorzy wydarzenia:

 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Polskie  Towarzystwo Nauk Politycznych – Oddział Gorzowski
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich - Oddział Gorzowski
 • Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża

oraz:

 • Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Instytut Studiów Międzynarodowych i Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)
 • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Program

18.00-18.10 – Otwarcie

 • dr hab. Beata Orłowska prof. AJP (AJP, RODM)
 • dr Tomasz Marcinkowski (AJP, PTSE)

18.10-19.50 – Wystąpienia i dyskusja

Moderacja:

 • dr Juliusz Sikorski (AJP, PSPE, PTSE)

Prelegentki:

 • dr Marta Pachocka (SGH, Team Europe w Polsce, PECSA)
 • dr Joanna Lubimow (AJP, PTSE)
 • dr Aleksandra Szczerba-Zawada (AJP, Team Europe w Polsce, PECSA, PTSE)

 

19.50-20.00 – Podsumowanie

 • dr hab. Beata Orłowska prof. AJP (AJP, RODM)
 • dr Juliusz Sikorski (AJP, PTNP, PTSE)

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rodm@rodm-gorzowwielkopolski.pl

Back to top