|   EN

Podczas wizyty w Gorzowie Wielkopolskim Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek miał okazję zwiedzić Laboratorium środowiskowe przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża. Wśród laboratoriów, które odwiedził wymienić można: Laboratorium fizyko-chemiczne i nanotechnologii, w którym w ostatnim czasie produkowany był płyn do dezynfekcji przekazywany dla lubuskich szpitali. Na co dzień prowadzone są tam badania w zakresie otrzymywania nanocząsteczek metali i półprzewodników.

Kolejnym było Laboratorium odnawialnych źródeł energii, w którym prowadzone są badania nad zrównoważonym wykorzystywaniem zasobów surowcowych oraz poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii w celu poprawy efektywności energetycznej i rozwiązań energooszczędnych. Dodatkowo, prowadzone są prace nad zrównoważonym wykorzystaniem energii wiatru do poprawy stanu tlenowego otwartych wód stojących. Minister Wojciech Murdzek odwiedził także Laboratorium technik 3D, w którym prowadzone są prace w zakresie inżynierii odwrotnej, jak również prace w zakresie prototypowania samochodów solarnych i elektrycznych. Minister miał także możliwość zapoznania się z Laboratorium logistycznym i systemów produkcyjnych. W ramach zwiedzania zaprezentowano narzędzia do kompleksowego zarządzania procesami logistycznymi i produkcyjnymi, takimi jak: system RFID, Pick-by-Light, Pick-by-Voice, Pick-by-Frame i inne.

W trakcie wizyty Pan Minister zapoznany został także z koncepcją powstającego przy Wydziale Technicznym Laboratorium Technologicznego, w ramach którego prowadzone będą badania między innymi w obszarach inżynierii materiałowej, automatyzacji procesów produkcyjnych, mikroinżynierii, zastosowań sztucznej inteligencji, które wypełni istotną lukę w realizacji działań badawczo-rozwojowych zgodnych z potrzebami otoczenia gospodarczego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz całego regionu.

Minister odwiedził także Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa, które odzwierciedla rzeczywiste centra zarządzania kryzysowego oraz centra powiadamiania ratunkowego. Funkcjonalność Laboratorium umożliwiło zorganizowanie w czasie zagrożenia pandemicznego COVID-19 zapasowego miejsca pracy Centrum Operacyjnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wyposażone jest w nowoczesne środki łączności, jakie używają służby oraz sprzęt informatyczny, identyczny jak w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Doświadczenia zdobyte podczas prac laboratoryjnych umożliwiają studentom wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy zawodowej związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Ważnym punktem wizyty było zaprezentowanie nowoczesnych laboratoriów zakupionych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby uruchamianego kierunku pielęgniarstwo. Minister zapoznał się z wysokospecjalizowanym wyposażeniem, które stanowi odzwierciedlenie rzeczywistych warunków szpitalnych i umożliwi kształcenie w zakresie pielęgniarstwa.

            Ostatnim punktem wizyty była konferencja prasowa z udziałem Ministra Wojciecha Murdzka, JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ds. Społecznych Małgorzaty Domagały.

Minister podczas konferencji prasowej przyznał, że jest zadowolony z możliwości bywania w różnych punktach Polski, odwiedzania uczelni i w dialogu poznawać problemy, które są do rozwiązania, ale przede wszystkim z radością słuchać o ambitnych planach: „To, co usłyszałem od Pani Rektor to myślę, że tych planów jest bardzo dużo. Gratuluję za tą dynamikę rozwoju Uczelni, bo to jest niezwykle ważne, ponieważ w momencie kształtowania się rozstrzygnięć Ustawy 2.0 były dylematy. Czy ustawa nie idzie w kierunku wzmocnienia dużych ośrodków akademickich, a wszystko co poza nie ma racji bytu, to tylko kwestia czasu kiedy to będzie wygaszane i całe życie akademickie, naukowe będzie się przemieszczało do metropolii. Natychmiast Premier Gowin, ja jako Poseł, a dzisiaj jako Minister mogę kontynuować to absolutne zaprzeczanie tym tezom, właśnie mówiąc, że wręcz odwrotnie. Na rozwoju uczelni działających w regionie, ściśle związanych z miastem, z okolicami, tam powinno tętnić życie, bo tam można szukać rozwiązań najlepiej odpowiadających na współczesne wyzwania dedykowane dla społeczności lokalnych; chodzi też o to, żeby nauka uczestniczyła w rozwiązywaniu problemów, żeby z uczelni wychodziły osoby jak najlepiej przygotowane do różnych wyzwań zawodowych, ale też żeby na samej uczelni mogły odbywać się, oprócz procesu dydaktycznego, interesujące badania, bo z nich mogą wynikać różne rozstrzygnięcia praktyczne, na które czekają nasi mieszkańcy. Dzisiejsza wizyta przekonuje też, że właśnie te wyzwania są podejmowane. Chciałem jeszcze podkreślić, że bardzo sobie cenię wszelkie aktywności i stawianie nowych celów, nowych wyzwań również w obszarze kierunków humanistycznych; żebyśmy w tej walce o zdrowie, walce o podźwignięcie gospodarki nie zapominali, że dla nas wszystkich jest interesujący rozwój całościowy człowieka i stąd uczelnia, które te wątki twardej materii, poprzez wątki naszego zdrowia, łączy też z tym wymiarem właśnie rozwoju nauk humanistycznych, to jest niezwykle cenne. Myślę, że taki przykład, jak choćby ta pracownia, nazwijmy to symulacji, niesamowicie się takie przedsięwzięcia sprawdziły w momencie tego trudnego czasu walki z koronawirusem, bo wielu studentów mogło część tej strony praktycznej zaliczyć (…) Oczywiście tak do końca się nie da, bo w medycynie musi być ten moment kiedy staje się przy łóżku pacjenta i patrzy mu się w chore, czasami wyrażające cierpienie oczy, ale oczywiście tego typu rozwiązania nowoczesne wspierają te wszystkie działania. Wyzwań nie brakuje. Oczywiście Pani Rektor, mając tą komfortową sytuację kontynuowania swojej misji, myślę, że będzie te rzeczy, których się w mijającej kadencji nie udało zrobić, skutecznie realizowała. A to, co już się zadziało, czyli potwierdzenie racji bycia takich ośrodków, uczelni regionalnych, ich ogromne znaczenie społeczne, ale też coraz większe znaczenie naukowe – to te potwierdzenia ze strony Ministerstwa już się działy poprzez ten udział w obligacjach. Wiele rzeczy na tej uczelni mogło dzięki temu wsparciu, z poziomu Ministerstwa, być podjętych.”

Minister wręczył czek „Obligacje skarbowe zwiększające kapitał uczelni o wartości nominalnej 3 000 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych” dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako impuls wzmacniający plany i rozwój uczelni.

Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Małgorzata Domagała: „To dla nas, dla miasta też jest bardzo ważny moment. Ze swojej strony i Pana Prezydenta też mogę zadeklarować pomoc i z pewnością będziemy wspierać naszą uczelnię. Dla nas jest to ważny kierunek, dlatego że pandemia pokazała jak bardzo brakuje pielęgniarek w naszym mieście. Uczelnia zawsze mogła liczyć na nasze wsparcie. Współpracujemy ze sobą już od wielu lat na różnych płaszczyznach. To, że powstanie tutaj kierunek pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne jest dla nas bardzo ważne. Bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie. ”

JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska: „Potrzeb jest ogromnie dużo. Rozpoczynamy niedługo kształcenie na pielęgniarstwie. Będziemy składać wniosek o zgodę na kształcenie ratowników. Przygotowujemy wniosek w zakresie inżynierii medycznej. Potrzeby są wielkie, bo za kierunkami w polu nauki o zdrowiu idzie centrum symulacji medycznej, ono jest bardzo kosztowne. Natomiast prowadzimy badania również w zakresie nanotechnologii i nanobiologii dla człowieka i dla potrzeb medycznych. Tutaj też mamy potężne potrzeby zatem na pewno te pieniądze będą bardzo dobrze ulokowane i będą owocować.”

Minister Murdzek na pytanie przedstawiciela mediów co najbardziej się podobało na naszej uczelni odpowiedział: „Mi zawsze najbardziej podobają się osoby. W sensie widzę, że jak jest energia, są pomysły, jest ta dynamika w myśleniu to mury mogą się zmieniać, wyposażenie laboratorium może się zmieniać (…) Natomiast wszystko zaczyna się od osób; jak spotykam się z pasjonatami z taką determinacją to wiem, że wszelkie ambitne plany się wtedy udają, a rezultaty są oczywiście później widoczne.”

 

Materiały prasowe:

https://www.radiogorzow.pl/88349/3-mln-zl-dla-gorzowskiej-akademii/

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2020-07-10/ajp-z-ministerialnym-wsparciem-na-rozwoj-28049.html 

https://gorzow.tvp.pl/48917723/duze-wsparcie-finansowe-dla-lubuskich-uczelni-wojciech-murdzek-przekazal-symboliczne-czeki

https://www.gov.pl/web/nauka/kolejne-trzy-uczelnie-z-obligacjami-skarbu-panstwa

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C83048%2Cuczelnie-z-walbrzycha-i-gorzowa-wielkopolskiego-z-obligacjami-skarbu-panstwa

 

 

 

 

Back to top