|   EN

W dniu dzisiejszym po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020, w którym Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zajęła I miejsce wśród Publicznych Uczelni Zawodowych.

Powołując się na http://ranking.perspektywy.pl/2020/article/ranking-szkol-wyzszych-perspektywy-2020-uniwersytet-jagiellonski-na-czele „Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący publiczne uczelnie specjalizujące się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 70 kierunków studiów, w tym Ranking Kierunków Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.”

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to doskonały wybór; oprócz wysoko wyspecjalizowanej kadry naukowo-dydaktycznej, imponującej bazy lokalowej z nowoczesnymi laboratoriami dajemy możliwość rozwoju pasji, pogłębiania wiedzy, które pozwolą przyszłym absolwentom zdobyć wymarzoną pracę.

STUDIUJ Z NAMI – BO WARTO!

 

 

Informacje prasowe:

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich

https://gorzow.tvp.pl/49011605/ranking-perspektywy-akademia-gorzowska-najlepsza-publiczna-uczelnia-zawodowa

https://www.pulshr.pl/lista/akademia-im-jakuba-z-paradyza-w-gorzowie-wielkopolskim,47246.html

https://www.radiogorzow.pl/89306/89306/

 

Back to top