|   EN

W ogólnopolskim konkursie „Student – Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską, (Politechnika Świętokrzyska) w 2020 roku wyróżniony został absolwent Akademii im. Jakuba z Paradyża mgr inż. Piotr Stojanowski, za wynalazek będący wynikiem pracy dyplomowej, na który wraz z promotorem prof. dr hab. inż. Wojciechem Kacalakiem, uzyskał patent pt.: „Urządzenie do czyszczenia spalinowych i wentylacyjnych przewodów”.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do czyszczenia spalinowych i wentylacyjnych przewodów usytuowanych w kominach domów mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Rozwiązanie według wynalazku w łatwy i skuteczny sposób umożliwia sterowanie zdalne operacjami czyszczenia spalinowych i wentylacyjnych przewodów w kominach, co jest szczególnie przydatne w obiektach wielokondygnacyjnych. Dodatkową zaletą wykorzystywania wynalazku, jest możliwość zautomatyzowania procesu czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz ich zdalnej inspekcji.

Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Natomiast patronat medialny objęło Radio Kielce, TVP3-Kielce oraz Echo Dnia.

Organizacja X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca oraz promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań – zadanie finansowane w ramach umowy 798/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Back to top